ENERGEKO d.o.o. - Sončne elektrarne na ključ

Vprašanja? info@energeko.si | 041 458 982

Instant ponudba

Lokacija elektrarne (naslov)

Investitor (s.p., d.o.o. ali fizična oseba)

Dolžina strehe (m)

Širina strehe (m)

Usmerjenost proti jugu (stopinj)

Lastna sredstva v investiciji
(npr. 0%, 100%, 10000)

Kontakt (mail ali telefon)

Pogosta vpašanja in odgovori

Kaj je sončna elektrarna?

Sončna elektrarna je skupek fotonapetostnih modulov, ki so postavljeni na streho in generirajo elektriko iz svetlobe. Elektrika se preko razsmernika, ki prevede enosmerni tok v izmenični pošilja preko števca v omrežje.

Kateri so sestavni deli sončne elektrarne?

 • Fotonapetostni moduli, ki generirajo enosmerni tok.
 • Razsmernik spremeni enosmerni tok v izmeničnega.
 • Zahtevnejši strelovod.
 • Elektroinštalacije (kabli, prenapetostne zaščite, omarice)
 • Števec, ki je ločen od obstoječega hišnega števca

Ali sončna elektrarna deluje na toploto ali svetlobo?

Fotonapetostne celice delujejo na svetlobo, toplota pa povzroča izgube. Največji izkoristek je takrat, ko padajo sončni žarki pod pravim kotom na celice.

Ali je moja streha primerna za sončne elektrarno?

Za sončno elektrarno so najbolj primerne:

 • ravne strehe, po možnosti brez dimnikov
 • orientacija na J, JV ali JZ, naklon pa nekje med 10 in 60 stopinjami
 • čiste površine vsaj 70 m2
 • na streho ne mečejo sence višje strehe, drevesa, hribi...

Primerne so tudi strehe, ki so obrnjene na V, Z pa imajo nizek naklon ali pa veliko površino.

Primerne so tudi za manj idealne strehe, odvisno od:

 • velikosti površine (npr. 200m2)
 • naklona in orientacije (nižji naklon pomeni manjši vpliv orientacije )
 • vrednost investicije (s padanjem cen investicij so primerne tudi strehe, ki pred leti niso bile)

Na kakšen način lahko zaslužim s sončno elektrarno?

Investicija v sončno elektrarno se izplača zaradi subvencionirane odkupne cene, ki jo proizvede elektrarna. Investicija v SE se povrne v 7-10 let, odkupna cena pa je zagotovljena za 15 let.

To pomeni, da tudi že majhna SE vsaj 5 let prinaša čisti prihodek, po tem pa oskrbuje hišo z elektriko še 30 in več let.

Ali postavitev elektrarne 'pokvari' streho?

V večini primerov se strehe sploh ne kvari.

Fotonapetostne module se položi na Alu konstrukcijo, ki je pripeta na kljuke, ki se jih pritrdi pod strešniki oz. kritino. Izjema so trapezne pločevinaste strehe in valovite kritine, kjer se nosilno konstrukcijo pritrdi na vrh na enak način kot se pritrdi samo kritino.

Kako se pozna pri izplenu, če je streha usmerjena na V, Z?

Streha, ki je obrnjena na jug s 30 stopinjskim naklonom, proizvede cca.:

 • 5% več kot streha obrnjena 45 stopinj na jug (JV,JZ)
 • 9% več kot streha obrnjena 70 stopinj na jug
 • 15% več kot streha obrnjena 90 stopinj na jug (V, Z)

Pri strehi z naklonom 15 stopinj se razlike zmanjšajo na cca. 4%,8%,9%.

Ali sončna elektrarna seva?

Ne oz. sevanje je podobno kot pri kablih v hišni napeljavi. Sevanje se zazna kak centimeter okrog žice oz. celice.

Veliko je govorjenja okrog požarov sončnih elektrarn?

Problem obstaja, ker gasilci nimajo konkretnih navodil, kako postopati v primeru požara, kjer je na strehi SE. Problem je bolj organizacijske narave in se bo postopoma rešil. Fotonapetostni moduli so generator električnega toka, zato se jih ne da izključiti. Sončne elektrarne so sestavljene iz več vej v katere so povezani fotonapetostni moduli. Vsak modul vsebuje okrog cca. 36V, ker pa jih je povezanih npr. 20 skupaj je napetost v žici 720V in je smrtno nevarna, ko je tok dovolj velik. Problem pri gašenju je možnost, da se vzpostavi stik plusa in minusa in s tem možnost prevodnosti napetosti preko vodnega curka. Možnost nevarnosti je sicer majhna, vendar obstaja. Zato je od 2012 potrebno lokalni gasilski enoti dostaviti načrt vsake SE na podlagi katerega bodo gasilci lahko izdelali postopek gašenja.

Katere papirje rabim za postavitev sončne elektrarne?

Za postavitev sončne elektrarne na obstoječo streho ni potrebnega gradbenega dovoljenja. Potrebno je soglasje Elektro distributerja za priključitev v omrežje. Glede na lokacijo pa lahko še druga soglasja (naravovarstveno, kulturnovarstveno, vodovarstveno, občinsko...) Z 2012 je potreben tudi požarni načrt oz. elaborat, ki se ga dostavi gasilcem.

Kako lahko izvem ali lahko postavim elektrarno na strehi ali ne in kolikšne moči?

Prva ovira je lokacija, kar lahko preverimo v lokacijski informaciji, ki jo izda občina.

Druga ovira pa je možnost priklopa na distribucijsko omrežje. Ta možnost je odvisna od elektro infrastrukture do objekta, razdalje do trafo postaje in debeline kablov. Elektro distributer na željo investitorja preveri to možnost.

Ali lahko naknadno povečam SE?

Ne, ker se odkupna cena določi na dan priklopa elektrarne. Vsaka SE dobi deklaracijo in odločbo o odkupni ceni, ki je fiksna 15 let. Poveča se SE lahko tako, da se naredi spet ločeno elektrarno z ločenim števcem, ki bo imela ločeno deklaracijo in pogodbo.

Ali lahko dobim subvencijo za sončne elektrarno?

Sončne elektrarne so subvencionirane preko zagotovljene odkupne cene. Subvencij za investicije v SE so bile, od 2011 pa jih zaradi velikega povpraševanja več ni, oz. so v zelo redkih primerih preko specifičnih razpisov.

Ali lahko postavi elektrarno fizična oseba?

Da. Z aprilom 2011 lahko tudi fizične osebe upravljajo s SE, če se registrirajo kot zavezanci za DDV, da jim ni potrebno plačati vstopnega DDV na investicijo, kot je bilo do tedaj. Dohodek iz elektrarne se potem preko normiranih stroškov obračuna v dohodnino. Normiranih stroškov je 70% prihodka iz elektrarne, kar pomeni, da je dobička 30%. Na teh 30% se po zakonu odbije 25% akontacije na dohodnino, ki pa se v obračunu poračuna z ostalimi osebnimi prejemki. Z drugimi besedami, se dobi takoj izplačanih 92,5% od vrednosti izdane fakture, 7,5% pa je akontacije in se delno vrne ali ne po obračunu letne dohodnine, kar je odvisno od drugih osebnih prihodkov.

Kaj pomeni izvedba na ključ?

Izvedba na ključ pomeni, da izvajalec npr. Energeko d.o.o. proti plačilu postavi sončno elektrarno na vašo streho.

V ceno je zajeto:

 • projektiranje,
 • pridobitev soglasij,
 • material in montaža na streho,
 • strelovod,
 • priklop,
 • pridobitev deklaracije in pogodbe z Borzenom,
 • pomoč pri financiranju, saj imamo kot izvajalec posebne pogoje za svoje stranke pri banki,
 • pomoč pri zavarovanju, saj imamo kot izvajalec posebne pogoje za svoje stranke pri zavarovalnici.

V izvedbi na ključ pa niso zajeti stroški, ki so nepradvidljivi in so odvisni od lokacije:

 • ozemljitev za strelovod (zemeljski del),
 • morebitni stroški za pogoje za priklop na omrežje (ojačitev kablov, transformatorja...)
 • prekrivanje strehe, če je to potrebno

Na katere stvari moramo biti pozorni preden postavimo elektrarno?

 • sence lahko precej vplivajo na izplen elektrarne, zato je treba paziti, da jih je čim manj
 • orientacija in naklon strehe
 • konstrukcija strehe (ali je ostrešje statično dovolj močno da vzdrži dodatno težo modulov)
 • stanje strehe (ker bo elektrarna na strehi več desetletij je prav, da bo tudi kritina vzdržala toliko časa)
 • ali je v okolici pogosto prah v zraku (v tem primeru bo treba občasno čistiti elektrarno)
 • veter (kjer je burja ali možni sunki vetra, je potrebno pri projektiranju to upoštevati )
Plus500