ENERGEKO d.o.o. - Sončne elektrarne na ključ

Vprašanja? info@energeko.si | 041 458 982

Instant ponudba

Lokacija elektrarne (naslov)

Investitor (s.p., d.o.o. ali fizična oseba)

Dolžina strehe (m)

Širina strehe (m)

Usmerjenost proti jugu (stopinj)

Lastna sredstva v investiciji
(npr. 0%, 100%, 10000)

Kontakt (mail ali telefon)

Požarna varnost

Čeprav naša zakonodaja za postavitev sončne elektrarne ne zahteva požarnega načrta, si tega priskrbite; gasilci sončne elektrarne, ki gori podnevi, ne gasijo neposredno.

Velik razmah fotovoltaičnih elektrarn v Sloveniji očitno prehiteva zakonodajo. Ta namreč ne določa, da za postavitev sončne elektrarne potrebujete požarni načrt, čeprav bi bilo, kot opozarjajo strokovnjaki, to nujno.

Dokler je dan, sončne celice proizvajajo enosmerno elektriko, kar pomeni od 600 do 700 voltov enosmerne napetosti. Zato imajo gasilci priporočilo, naj sončne elektrarne čez dan ne gasijo, vsaj ne neposredno s polnim curkom.

"Dokler je dan, sončne celice proizvajajo enosmerno elektriko, kar pomeni od 600 do 700 voltov enosmerne napetosti," pravi Matjaž Klarič, poveljnik Gasilske zveze Slovenije. "Zato imamo gasilci priporočilo, naj sončne elektrarne čez dan ne gasimo, vsaj ne neposredno s polnim curkom." Zaplete se tudi pri posrednem gašenju. "Fotovoltaične celice so povezane v skupni kabel, ki teče do naprave, v kateri, če je potrebno, pride do izklopa. Ta se torej ne zgodi v samih celicah, ampak nekoliko stran, kar pomeni, da je elektrarna še vedno pod napetostjo," pojasnjuje. Zlasti izpostavljene so elektrarne, ki so povsem vpete v objekt. Do požara lahko pride zaradi različnih vzrokov - od tega, da zagori na objektu in se požar prenese na sončno elektrarno, napak v sistemu in elektrarni do tega, da glodavci poškodujejo električne vode in povzročijo kratek stik. "Več kot polovica požarov v Sloveniji je posledica človeške napake," opozarja Klarič.

Sonce onemogoča gašenje

Kaj torej naredijo gasilci, če zagori sončna elektrarna? Če zagori ponoči, kot se je pred nedavnim zgodilo v Bisolu - sogovornik pravi, da ta z gasilci odlično sodeluje -, jo lahko gasijo, večje težave so, če bi požar nastal podnevi. "To se sicer še ni zgodilo, imamo pa zelo jasno navodilo, naj fotovoltaičnih členov ne gasimo neposredno," dodaja Klarič.

Osnovna priporočila za gasilce - gašenje objektov opremljenih s sončnimi elektrarnami

V zadnjem letu opažamo, da se veliko objektov opremlja s sončnimi elektrarnami z namenom pridobivanja električne energije. V Sloveniji že beležimo požar na objektu, ki je bil opremljen s sončno elektrarno. Analiza požara je sprožila določena ugibanja v zvezi z gašenjem požara na katera smo se na Gasilski zvezi Slovenije takoj odzvali in z namenom, da se poišče ustrezne odgovore tudi oblikovali posebno delovno skupino strokovnjakov, ki je pripravila priporočila za izvajanje gašenja na objektih opremljenih s sončnimi elektrarnami. O omenjeni problematiki sta bila v naši strokovni reviji Gasilec objavljena že tudi dva članka, ki govorita o gašenju v primeru prisotnosti sončnih elektrarn.

Nevarnosti, ki ob požaru pretijo na gasilce, ki intervenirajo, so najpogosteje povezane s padanjem fotovoltaičnih modulov s streh – do tega lahko prihaja zaradi popuščanja nosilcev zaradi visoke temperature, ki se razvije ob požaru. Prihaja lahko tudi do sproščanja zdravju škodljivih produktov gorenja, posebno pozornost pa je potrebno nameniti dejstvu, da so fotovoltaični moduli in ostali sestavni elementi sončne elektrarne v svetlem delu dneva pod električno napetostjo, ki je zaradi povezanosti modulov v panele oziroma stringe lahko življenjsko nevarna.

Če se fotovoltaični moduli v nočnem času osvetlijo z gasilsko razsvetljavo (katero gasilci potrebujejo za varno izvajanje gasilske intervencije) ni izključeno, da so deli elektrarne ponovno pod napetostjo. Zaradi dejstva, da so poškodovani moduli lahko pod življenjsko nevarno električno napetostjo se je pri gašenju potrebno izogibati polivanju poškodovanih modulov oziroma panelov ter vodnikov. Objekt, ki ga prizadene požar je potrebno izklopiti iz električnega omrežja, pri tem pa moramo biti pozorni, da so kabli od fotovoltaičnih modulov do razsmernika še vedno pod napetostjo.

Lastniki objektov opremljenih s sončnimi elektrarnami, ki so povezane v javno električno omrežje so dolžni poskrbeti za izdelavo ustreznih požarnih načrtov in z njimi seznaniti gasilce ter omogočiti ogled objekta in izvedenih inštalacij. Izgradnja , oziroma montaža fotovoltaičnih modulov (PV modulov) mora biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi.

Vir: Gasilska zveza Slovenije

Plus500