ENERGEKO d.o.o. - Sončne elektrarne na ključ

Vprašanja? info@energeko.si | 041 458 982

Instant ponudba

Lokacija elektrarne (naslov)

Investitor (s.p., d.o.o. ali fizična oseba)

Dolžina strehe (m)

Širina strehe (m)

Usmerjenost proti jugu (stopinj)

Lastna sredstva v investiciji
(npr. 0%, 100%, 10000)

Kontakt (mail ali telefon)

Financiranje

S posojilom

 • Banke so letos precej poostrile pogoje za kreditiranje sončnih elektrarn.
 • V večini primerov je potrebno zavarovati kredit s hipoteko in zastavo elektrarne banki.
 • Investiranje je v tem primeru tudi 100% vrednosti.
 • Posojilo brez hipoteke je izjemoma možno, če je precejšen delež investicije iz lastnih sredstev, zastaviti pa je treba tudi elektrarno.
 • Obrestne mere se gibljejo od 3% do 4,5% pribitka na Euribor.
 • Fizične osebe lahko pri nekaterih bankah dobijo stanovanjski kredit za investiranje v sončno elektrarno, ki je malo bolj ugoden od namenskega.
 • Obrestne mere od 2,6% do 3,5% pribitka na Euribor.

Posojilo iz Eko sklada

 • Eko sklad nudi financiranje zelenih projektov, vendar pa so pogoji kar zahtevni.
 • Potrebna je precejšnja projektna dokumentacija vnaprej, ki povzroči določene stroške, tudi če se potem kredita ne dobi in se projekta ne spelje.
 • Investicija se skoraj vedno financira v celoti vnaprej in Eko sklad potem pokrije, ko je bila faktura že plačana.
 • Zavarovanje je skoraj nujno s hipoteko, pridobi pa se posojila samo do 80% vrednosti investicije.
 • Obrestne mere zelo ugodna od 1,5% pribitka na Euribor.

Leasing

 • Za podjetja, ampak ne nova, je možno financiranje tudi na leasing, kjer za zavarovanje navadno ni potrebna hipoteka na nepremičnino.
 • Je pa potrebno zastaviti elektrarno v korist banke.
 • Financiranje celotnega projekta je lastno, sredstva pa se pridobijo iz leasinga po priklopu elektrarne.
 • Obrestne mere so temu primerne od 5,5% pribitka na Euribor pa naprej, odvisno od bonitete podjetja.

Nepovratna sredstva

 • Za določene investicije se da črpati sredstva iz namenskih razpisov.
 • Primer je bil ukrep 312 in 311 ministerstva za kmetijstvo, kjer se je dalo pridobiti 70% nepovratnih sredstev v investicijo.
 • Problem pri teh razpisih je, da se težko ugodi pogojem za pridobitev sredstev,
 • Ocenjevanje traja lahko več kot pol leta od datuma zaprtja.
 • Pri financiranju elektrarne na ta način pa se tudi zagotovljena cena zniža sorazmerno s % pridobljenih nepovratnih sredstev, saj bi drugače šlo za dvojno subvencioniranje.
Plus500